9 อาหารมงคล กินแล้วโชคดี เสริมเฮงรับตรุษจีน

9 อาหารมงคล กินแล้วโชคดี เสริมเฮงรับตรุษจีน

วันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญและเป็นมงคล นอกจากพิธีกร รมและการเฉลิมฉลองเพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาอย่างย าวนานและความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเป็นโอกาสที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ที่ข า ดไ ม่ได้คือการกินอาหารมื้อแรกของปีที่เป็นมงคลร่วมกันเพื่อให้โชคดี มีความสุขและร่ำຣวຢมั่งคั่งตลอดปี ซึ่งเราได้รวบรวมอาหารมงคล 9 อย่างที่นอกจากกินแล้วเฮง ยังกินแล้วได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย

1. ปลา

คำว่าปลาในภาษาจีนนั้นออกเสียงคล้ายกับคำว่า มีเหลือกิน เหลือเก็บ ชาวจีนจึงเชื่ อว่าปลาเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง กินแล้วทำให้มีเหลือกินเหลือใช้ตลอดปี โดยปลานั้นต้องปรุงทั้งตัว มีครบทั้งหัวและหาง เนื้ อปลาเป็นโปรตี นที่ย่อ ยง่ายและมีประโยชน์ต่อร่ า งกาย โดยเฉพาะปลาทะเลมีไอโอดีน ช่วยพัฒนาสม อง ป้องกันโร คคอพอ กและยังมีก รดไขมั นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่ า งกาย ช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลื อด และช่วยป้องกันโร คต่าง อาทิ โร คหลอดเลือ ดหัวใ จหรือไขมั นในเลื อดสูง

2. ผัก

ช่วงวันปีใหม่ ชาวจีนนิยมนำผักที่มีชื่อมงคล 7 ชนิดมาผัดหรือต้มจับฉ่าย เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปี ต้นกระเทียม หัวไชเท้ า และขึ้นช่าย การกินผักหลากหลายชนิดทำให้ร่ า งกายได้สา รอาหารที่มีประโยชน์แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ผักคะน้ามีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีน ผักกวางตุ้งมีวิตามินซีและแคลเซียม กะหล่ำปีมีวิตามินซี วิตามินอี ไนอาซิน ส่วนต้นกะเทียมมีวิตามินซี โฟเลตและเหล็ก เป็นต้น

ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีส ารต้า นอนุมูลอิสระ ทำให้กระดู กแข็ งแ รง บำรุ งสายตาและบำรุงโลหิต ชะลอความเสื่ อมของอายุสม อง รวมถึงประโยชน์อื่นอีกมากมาย

นอกจากนี้ผักยังมีกากใยสูงและแคลอรี่ต่ำ ช่วยป้องกันท้องผูกและลดความเ สี่ยงของโร คหัวใ จและโร คเบ าหว านได้อีกด้วย

3. สาหร่ายทะเลสีดำ

เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ร่ำຣวຢ สาหร่ายเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีทั้งโปรตี น ไอโอดีน โฟเลต แมกนีเซียม เหล็ก แคลเซียมและฟิว โคแซนทิน(Fucoxanthin) ซึ่งเป็นส ารต้ านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิດโ รคต่างเช่น โร คหลอดเลือ ดและหัวใ จ ลดการอักเส บ แถมยังช่วยชะลอความเสื่ อมของร่ า งกายและผิวพรรณ

4. เห็ดหอมหรือเห็ดชิตาเกะ

ชาวจีนถือว่าเป็น ย าอายุวัฒนะ เพราะคุณประโยชน์มากมายที่มีอยู่ในเห็ดหอม นอกจากนี้ชื่อของเห็ดชิตาเกะในภาษาจีนยังพ้องกับสำนวนจีนที่หมายความถึง การอวยพรให้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เห็ดชิตาเกะมีกร ดอะมิโนถึง 21 ชนิดและมีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2และวิตามินดีสูง นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก ช่วยลดไขมั นในเส้นเลือ ด เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเ ชื้อไวรั สและมะเร็ ง ช่วยเสริมสร้างกระดู กและฟันให้แ ข็งแร ง บำรุงสม อง ลดความเป็นกร ดในกระเพ าะ เหมาะกับผู้ที่เป็นโ รคไ ต เพราะมีปริมาณโซเดียมต่ำ

5. เกาลัด

มีความหมายถึงเงิน เกาลัดเป็นพืชจำพวกถั่ว เต็มไปด้วยวิตามินบี โพแทสเซียม และโฟเลต เป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะช่วยบำรุงไ ต บำรุงเลือ ด ลดอาการปว ดข้ อ ทำให้กล้ามเนื้ อมีเรี่ยวแร งมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการปว ดปั สส า วะบ่อย

6. ส้มสีทอง

ในภาษาจีนแปลว่าโชคดี มีกินมีใช้ ร่ำຣวຢ สีส้มทองสื่อถึงความร่ำຣวຢ ใบและก้านของผลส้มยังมีความหมายถึงความสมบูรณ์และชีวิตที่ยืนย าว นอกจากความหมายที่เป็นมงคลแล้ว ส้มยังอุดมด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินดี แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และคอลลาเจน ส้มจึงช่วยในการชะลอวัย ทำให้ผิวพรรณสดใส เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงสายตา บำรุงก ร ะ ดู กและผนังหลอดเลื อดให้แข็ งแร ง ป้องกันการเกิດโร คเ ลือดออกตามไรฟัน ป้องกันโร คหัวใ จ มีฤ ทธิ์ในการช่วยทำล ายเซ ลล์มะเร็ งและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่ า งกาย นอกจากนี้ส้มยังมีกากใยสูง ช่วยในการขับถ่ายและล้างสา รพิ ษในร่ า งกาย

7. แอปเปิ้ลแดง

หมายถึงความสงบสันติสุข แอปเปิ้ลประกอบไปด้วย วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินบี 6 วิตามินเอ โฟเลต วิตามินซี แคลเซียม แมกเนเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี และเหล็ก แอปเปิ้ลเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะมีสา รช่วยลดการอย า กอาหาร สำหรับแอปเปิ้ลสีแดงเข้มหรือสีชมพูอมแดง มีส ารต้า นอนุมูลอิสระสูง จึงช่วยในเ รื่ อ งการชะลอวัย ช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ลดโอกาสการเกิດโร คมะเร็ ง และโ รคหัวใ จ นอกจากนี้ยังช่วยในเ รื่ อ งความจำ

8. กล้วย

มีความหมายในทางมงคลว่ามีลูกหลานมากมายไว้สืบสกุล นอกจากนี้สีเหลืองทองของกล้วยยังหมายถึงความมั่งมี ร่ำຣวຢเงินทองอีกด้วย กล้วยประกอบไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติ 3 ชนิดคือ ซูโครส ฟรุกโตสและกลูโคส มีเส้นใยอาหาร วิตามินและเกลือแร่ต่าง หลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 เบต้าแคโรทีน ฟอสฟอรัส แคลเซียม โปแตสเซียม กร ดอะมิโนและทริปโตเฟน (Tryptophan) เหมาะกับคนที่ออกกำลังกายและลดน้ำหนัก เพราะช่วยเพิ่มพลังงานในร่ า งกายได้ดี กล้วยหอมยังช่วยผ่อนคลายความเ ครียด ทำให้นอนหลับได้ดี บำรุงสายตา หัวใ จ เสริมสร้างกระดู กให้แ ข็งแร ง ทำให้ระบบย่ อยอาหารทำงานได้เป็นปกติ

9. องุ่นแดง

เป็นตัวแทนของความเพิ่มพูน ความเจริญก้าวหน้า ควรเลือกองุ่นแดงเพราะสีแดงเป็นสีแห่งความโชคดี ความมั่งคั่ง องุ่นแดงมีส ารอาหารที่สำคัญคือ เรสเวอราทรอล (Resveratrol) ช่วยป้องกันโร คหัวใ จ ยั บยั้ งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเ ร็ง มีฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ซึ่งเป็นสา รต้า นอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มระดับไขมันดี (HDL) และโพลีฟีนอล (Pholyphenols) ซึ่งช่วยลดระดับไขมันเ ลว (LDL) และช่วยต้ านอนุมูลอิสระ และยังมีแอนโทไซย านิน (Anthocyanin) ที่ช่วยชะลอความแ ก่ ควบคุมการทำงานของระบบประส าท เพิ่มการไหลเวียนเลื อด บำรุงสายตา และป้องกันการอักเ สบของร่ า งกาย นอกจากนี้องุ่นแดงยังมีวิตามินซี วิตามินบี 12 และแคลเซียมอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *