ไม่เคยมีกลับมามีได้ เผยวิธีไหว้พระสีวลี แนะนำการสวด

ไม่เคยมีกลับมามีได้ เผยวิธีไหว้พระสีวลี แนะนำการสวด

สำหรับเ รื่ อ งราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้อ่ า นในวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ประโยชน์ต่อจิตใจ สำหรับท่านใดในช่วงนี้กำลังเจอกับปัญหาต่างที่เกิດขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเ รื่ อ งของโชคที่ไม่มีหนทางจะแก้ วันนี้เรามีแนะนำการบูชาที่เป็นการเสริมโชคเสริมลาภ เสริมบุญบารมีให้ตัวท่านเองนะสูงขึ้น

สำหรับคนที่เป็นชาวพุทธทุกคน ควรรู้เอาไว้ว่า พระสิวลี อันนั้นเป็นพระอรหันต์ที่เรียกได้ว่ามีบารมีสูงเลิศในเ รื่ อ งของโชคการเงินการทอง ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่แห่งใด ก็จะนำพาความสุขความรุ่งเรืองมาให้ พระสิวลีมีอิทธิพลในเ รื่ อ งของมหาสิทธิโชค บูชาเพื่อการเงินที่ไหลมาเทมา ให้พร้อมกับความร่ำຣวຢที่กำลังจะเกิດขึ้น ความมั่งคั่งจะเข้ามาสู่ตัวท่านให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นแล้วเราควรที่จะบูชาพระสิวลีเป็นประจำ

การกราบไหว้บูชาพระสีวลี บูชาแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากตามตำราโบราณได้บอกเขาไว้ว่า พระสิวลีนั้นเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกหรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เพราะว่าหลายคนเคยคุ้นเคยและเห็นกันมากมายกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นพระภิกษุ ทางด้านมือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด แล้วก็สะพายบาตร สะพายย่าม เครื่องอัฐบริขาร ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นได้ยกย่องพระสิวลีว่าเป็นเอกทัตคะในเ รื่ อ งของการมีโชคและลาภ เพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง

คาถาที่เราจะนำมาฝากในวันนี้ เป็นของหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งจังหวัดลำปาง การที่เราจะขอได้จากพระสิวลีที่ได้ผลนั้น จะต้องมีแนะนำที่สำคัญ จะต้องเป็นคนที่ทำมาหากินโดยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่เอาหน้าเอาตา เป็นคนที่ชอบช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด สละซึ่งประโยชน์ส่วนตน การสวดนั้นจะต้องสวดให้ครบ 5 จบในการสวด 1 ครั้ง

การบูชาพระสีวลี ที่ถูกวิธี

เพื่อให้ได้ซึ่งมาลาภยศ ชื่อเสียงที่ขจรไปไกล พร้อมรับความร่ำຣวຢ มั่งมคั่งที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว เราจึงควรบูชา พระสีวลี เป็นประจำ

ท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคและลาภ เงินทอง และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยข า ด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพระสิวลีอย่างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำຣวຢอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ข า ด

แนะนำวิธีการบูชาพระสิวลี

ให้ตัวเรานั้นเริ่มต้นจากการหมั่นทำบุญ ทำทานในที่ที่มีความย ากลำบาก นั่นคือหัวใจของการบูชาพระสีวลี เพื่อให้เป็นผลดีต่อตัวของท่าน เพราะในอดีตทุกชาติที่ผ่ านมานั้นพระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยใจที่ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาอย่างเต็มร้อย แม้ว่าของที่ท่านทำบุญนั้นจะมีราคาที่ไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายด้วยจิตใจที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับมีความต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในย ามหิว

การบูชาพระสีวลี นั้นให้บูชาด้วย

น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้ น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

เคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้สด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสา ร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว แล้วอ ธิษฐ านจิตขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมดังหวังแล้ว จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคให้มาไม่ข า ดสาย

การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตใจไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเ รื่ อ งอื่น ตามองที่คาถาบูชา หรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไป

คาถาบูชาพระสิวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้าน เชื่อว่าจะทำให้เกิດลาภร่ำຣวຢในการค้าขาย สะดวกในเ รื่ อ งธุรกิจ ใครที่คิดไม่ดี จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติชีวิตตลอดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *