เก็บไว้ได้ใช้ บทกรวดน้ำที่ท่องทุกครั้งหลังจากทำบุญ น้ำ1แก้ว

เก็บไว้ได้ใช้ บทกรวดน้ำที่ท่องทุกครั้งหลังจากทำบุญ น้ำ1แก้ว

วิธีการทำบุญ หลายคนอาจจะคิด ว่ามีเพียงการให้เงินทองเท่านั้นหรือให้ทานทำบุญกับพระที่วัดเท่านั้น บุญ นั่นหมายถึงการกระทำความดี เป็นเครื่องชำระจิตใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ บุญจะเปรียบเสมือนเครื่องกำ จัดสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เ ศ ร้ าหมองหรือที่เรียกกันว่ากิเลสให้ออกไปจากใจของตนได้ ซึ่งเมื่อมีบุญก็จะช่วยให้ตนเองนั้นลดละเลิกความเห็น แก่ ตัว จิตใจ ที่ไม่ดี อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิດความทุ ก ข์ จะช่วยให้ใจเราเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวไปสู่การกระทำสิ่งที่ดีงาม คุณงามความดีในขั้นต่อไป

คนส่วนมากมักนิยมทำบุญด้วย

1 วิธีการที่จะต้องอาศัยปัจจัยเงินทองและส่วนประกอบหลัก เช่น การไถ่ชีวิตโค กระบือ การร่วมสร้างวัดหรือปรับปรุงวัด การร่วมสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนหรือช่วย เหลือสิ่งต่างที่เราสามารถที่จะช่วยได้เป็น

2 ส่วนการทำบุญที่ไม่ต้องอาศัยเงินทอง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของคนเราทั่วไป ทำได้ในทุกวันและทุกเวลา เช่น การรัก ษา ศีล การ เสีย สละแรงกายแรงใจเพื่อช่วย เหลือคนรอบข้าง การให้คำปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้าง การแผ่ เมตตาให้อภัยคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่เราสามารถกระทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงิน ทั้งยังสามารถได้ทั้งยังสามารถทำได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยตัวของเราเอง

การกรวดน้ำให้ท่องภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอ ธิษฐ านจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ…สกุล…ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์…(เ รื่ อ งที่ประสบปัญหา)…ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

วิธีปฏิบัติในการกรวดน้ำ

– การกรวดน้ำนิยมกระทำในงานบุญ งานมง คลและอว มง คล เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญเกิດประโยชน์ให้แก่ผู้ที่จากไปแล้ว

– น้ำที่นำมาใช้ในการกรวดน้ำนั้นจะใช้เป็นน้ำสะอาดบริสุท ธิ์โดยไม่มีสิ่งใดมาเจือปน

-ในขณะที่เราทำการกรวดน้ำนั้นให้รินน้ำไหลลงเป็นสายโดยไม่ให้ข า ดตอน

– น้ำที่เรากรวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย นำไปเทบนโคนต้นไม้ใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *